hy
language en hy
Մուտք
Բացօթյա մարզումների ծրագիր
Մենք մշակել ենք բացօթյա մարզումների նոր ծրագիր` բոլորի համար
out by OFPC
Մարզումներն անցկացվում են Orange Fitness ակումբի բացօթյա հատվածներում՝ պրոֆեսիոնալ մարզչական թիմի հետ: Մարզումների գրաֆիկը մաքսիմալ բազմազան է՝ կան ինչպես ուժային, այնպես էլ կարդիո և կոմբինացված մարզումներ։
price
2 ԱՆՁ/ՄԱՐԶՈՒՄ 4000 amd
Գրանցում
Out